Steven Maes

stevenmaes@alittlemagic.eu – 0032 499963735

Intro.

Ik ben Steven Maes en je therapeut/coach van dienst. Studies psychologie en klinische psychologie, maar vooral werkend vanuit het gevoel.

De hedendaagse maatschappij geeft nogal snel labels. “Hé kijk die kleine daar heeft ADHD”, of “ken je die daar?” “Dat is een echte psychopaat!”

De hedendaagse DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – een hele mond vol) heeft heel wat onderverdelingen waaronder de cluster-B pathologie die nogal populair is hede ten dage om dikwijls als ‘scheldwoord’ te gebruiken. Ik denk daarbij dan bvb aan BDP (Borderline) of NPD (Narcisme). Deze labels worden soms nogal snel uitgedeeld aan iemand zonder dat de mensen echt beseffen wat deze net inhouden. Versta me niet verkeerd, ik ben absoluut pro, maar laat ons deze labels ook niet misbruiken omdat men denkt bepaalde kenmerken van bvb een psychopaat of sociopaat in iemand te zien zonder dat daar door iemand bevoegd een vaststelling over gedaan is. Verder probeer ik de laatste ontwikkelingen in de klinische psychologie zeker wel op te volgen daar ik de ‘tools’ die ze aanbieden zeker en vast onmisbaar vind ‘indien deze goed gebruikt worden’.

Maar even genoeg geleuterd over deze toch wel zware klinische materie. Even terug iets meer over mezelf. Nu we toch aan de labels zijn, ik ben wat ze zouden catalogeren onder een HSP persoon. Dit houdt in dat ik heel snel heel veel prikkels ervaar en dus sneller overprikkeld geraak waardoor ik ook vaker behoefte heb om me nu en dan even een half uurtje af te zonderen. Een voordeel van dit label is dat ik dieper voel en aanvoel dan de doorsnee mens en ook vrij snel de mogelijke problemen in situaties of bij mensen kan uitvissen en de oplossing aanreiken.

Aanbod.

Je kan bij mij terecht voor individuele coaching alsook voor relatie counceling. Zoals reeds gezegd werk ik vanuit het gevoel, met veel interactie en hanteer ik steeds het ‘no-nosense’ principe; ik zeg meestal wat ik denk en voor mij zijn er ook helemaal geen taboe’s. Ik kan over alles praten en vel nooit een oordeel (bvb misbruik, wangedrag, atypische gedachten,…). Wel kijk ik of ik je kan helpen, wat meestal het geval is. En moest dat toch niet lukken, verwijs ik je graag door naar mijn collega’s coaches.

Individuele coaching.

Zoals reeds aangehaald kan je bij ons terecht met alle soorten problemen die je hinderen in je dagdagelijks leven, waar je mee worstelt en zelf niet (helemaal) uitgeraakt en dus waarvoor je graag wat hulp en inzichten zou krijgen. Dit kan gaan van problemen met jezelf, met anderen of in bepaalde situaties. Er wordt nooit een oordeel geveld en er zijn geen taboe’s zoals bijvoorbeeld mentaal of fysisch misbruik, persoonlijke angsten, atypische gedachten, ect… Vul misschien even het lijstje aan wat voor jezelf van toepassing zou zijn. (dat is al een eerste goede oefening)

Relatie coaching.

Zit je relatie in een dip? Of lopen de frustraties zo hoog op dat iedereen steeds op de tippen van zijn tenen moet lopen en dat bij het minste alles lijkt te exploderen? Voor relatie coaching kom je dan best met z’n tweeën langs en kijken we samen wat de frustraties zijn, identificeren we problemen en knelpunten en kijken we of er een weg vooruit is en hoe die weg het best genomen wordt.

Natuurlijk kan je ook steeds individueel langskomen als je jezelf niet goed voelt in je relatie of er bepaalde problemen zijn die je niet zomaar samen op tafel kan gooien. Dit hoort dan bij individuele coaching.

Gezins coaching.

Het gezin hede ten dage is zeker niet meer het gezin van pakweg 20 of 30 jaar geleden. Heel veel nieuwe samengestelde gezinnen waarvan beide partners ook meestal uit gaan werken met beiden een stressy job. Dan nog thuiskomen en voor het gezin zorgen/met het gezin bezig zijn is soms wat te veel van het goeie gevraagd. De kids even snel een iPad of iPhone in hun handen duwen zodat ze wat kalmer zijn en zodat er tussen het eten te maken, wassen, strijken, poetsen, ect… toch ietwat van rust moment bij is. Op zich is dit een logische evolutie, echter hebben kinderen nog wel nood aan een hechte band met 1 of beide ouders en loopt er soms wel eens iets spaak in de gezinssituatie. Meestal is het dan noodzakelijk om even te identificeren wat de problemen zijn en hun oorzakelijk verband, om van hieruit dan iedereen terug dichter en hechter bij elkaar te brengen.

Ik heb mijn eigen praktijk te Leuven (www.one-wish.be). Tevens ben ik blij en is het voor mij een hele eer om met zulke pure mensen te mogen samenwerken bij ‘a little magic’! Love will always find a way!

Praktisch.

  1. Je mailt of belt. Laat steeds je naam en telefoonnummer achter en dan bel ik je zeker terug.
  2. We klikken een afspraak vast voor een eerste introductie sessie.
  3. Indien je jezelf na deze eerste sessie comfortabel voelt, plannen we samen enkele vervolg afspraken in.

Contactgegevens.

Mail: stevenmaes@alittlemagic.eu GSM: 0499963735 Praktijk: Leuven (Boutersem)

Persoonlijke bio.

Iedereen heeft een roeping samen met een zak vol talenten. Iedereen bouwt door de ervaringen zijn leven op en iedereen zoekt eigenlijk wel iets in dat leven. Al vrij vroeg nog voor de puberteit had ik de wens om ‘alles’ te weten. Wie zijn wij? en van waar komen wij? en wie of wat is God? Die vragen zijn blijven spelen en in mijn begin 20-er jaren had ik het licht gezien en dacht dat ik alle antwoorden wel in het bestaande model van de cosmologie te vinden. Dus heb me enkele jaren verdiept in de fysica en al vrij snel in de quantum mechanica. Ik kan niet zeggen dat ik niets geleerd heb, integendeel… Maar echt de antwoorden die ik zocht, heb ik er niet gevonden. Ze vormden echter wel een basis voor mijn huidige geloof; dat alles energie is en dat wij dus ook gewoon een lichtbundel samengeperste energie zijn. Maar zo gewoon is dat niet, en toch wel een beetje te plastisch uitgedrukt ook. We zijn energiebundels van bewustzijn en deel van het algehele bewustzijn, dat oneindig is. En dat is God voor mij. En wat betekent dat nu concreet hoor ik je al zeggen? Voor mij betekent dat onder andere dat wij allen verbonden zijn, wij zijn één. Dus doe je iemand anders kwaad, dan doe je dat jezelf aan; gun je iemand iets niet of ben je jaloers op iets of iemand, dan doe je jezelf tekort; ect… Het leven bestaat uit vrije wil, vergeet dat nooit! Iedereen heeft op elk moment van zijn leven een keuze (ookal lijkt dat niet altijd zo). We lijken gebonden aan dualiteit van goed en slecht en op basis van onze eigen smaak gaan we dan oordelen of veroordelen over wat al dan niet acceptabel is. En dus als maatstaf nemen we onszelf…Echter zijn er op deze aardbol geen 2 personen exact hetzelfde. Dus wat voor de ene perfect acceptabel is, kan voor de andere helemaal taboe zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er altijd geoordeeld of veroordeeld moet worden. We moeten afstappen van het paradigma van goed/slecht; op een hoger kosmisch niveau bestaat er geen goed/slecht en is er geen dualiteit. Hetzelfde geldt voor het paradigma van slachtoffer/aanvaller/redder. Diep vanbinnen hoeft niemand bijvoorbeeld echt slachtoffer te zijn en zich die rol aan te meten. (Nadruk ligt op de nuance tussen slachtoffer in/van een bepaalde situatie én het zich aanmeten van de slachtofferrol) Weet wie je bent, waarvoor je staat, hou van jezelf, stel je grenzen en wees authentiek! Of wat denk je van angst/schuld/schaamte? Dit zijn dingen die ons achteruit helpen in plaats van vooruit; en het zijn bovendien dingen die we onszelf (meestal onbewust) aanmeten, of dingen die we de andere in de schoenen schuiven/verwijten. Wij zijn allen van dezelfde oorsprong, laten we onszelf en elkaar lief hebben, dat is voor mij menselijkheid. En wees dankbaar, ookal gaat het soms slecht; er is altijd wel ‘iets’ om dankbaar voor te zijn… elke dag! Ik kom ook van ver, heb zelf al enkele watertjes doorzwommen en ben zelf al tegen de muur gelopen, gestruikeld, gevallen en helaas ook veel weggelopen van problemen. Maar dat zijn net de ervaringen waar we het meeste uit leren en groeien als mens om zo naar een mooie(re) toekomst en persoonlijke groei te kijken. Iedereen (waaronder ikzelf) komt zichzelf op een bepaald punt wel eens tegen om de nodige lessen te moeten leren, dat hoort nu eenmaal onlosmakelijk bij het leven. Op dit moment ben ik alleen maar dankbaar voor alles wat ik heb mogen ervaren en meemaken, énorm dankbaar voor de mooie personen en dingen die in mijn leven kwamen en weer gingen, en voor diegenen die er nog steeds zijn en deel van uitmaken. Ik draag iedereen een warm hart toe, zal niet snel oordelen en al zeker niet veroordelen. En een goede raad die ik mezelf ook altijd op het hart druk is: pak het leven niet al té serieus! We zijn hier zowel om geluksmomenten mee te maken, als om dieptepunten te beleven. Je kan het ene nooit hebben zonder het andere.

Enkele persoonlijke inzichten die ik in mijn leven zoveel mogelijk probeer na te streven: