Wat is Magie?

Magie is de menselijkheid overstijgen en de zielenrealiteit beleven, zonder inmenging van het ego.
Magie is een zuiver kanaal kunnen zijn voor Gods liefde , zodat deze erdoor kan stromen en in contact komen met de energie die door jou heen stroomt een heling op zich is.
Magie is bewust beleven van dankbaarheid en in nederigheid blijven en beseffen dat wij iets bovenmenselijk van God cadeau kregen, onze ziel. De ziel stelt ons in staat om bovenmenselijke gevoelens te ervaren en om Gods liefde te ontvangen in vol bewustzijn. De ziel helpt ons ook om pijn en beproevingen te overstijgen en in te zien dat alles verbonden is aan het hogere doel.

Je bent je (nog) niet bewust van God? Of bent van een andere mening? Geen probleem we volgen jouw ritme en jouw taal.

Wat is Magie?
Schuiven naar boven